Lifting the veil. Impact of contaminants on coastal phytoplankton

Auteur: Sacha Sjollema
Datum: 25 november 2014
Universiteit: Universiteit van Amsterdam

De Europese norm van een aantal chemische stoffen zou moeten worden aangescherpt om microalgen, de basis van de voedselketen, in kustzones beter te beschermen. Ook kan met de huidige risicoanalyse de toxiciteit van chemische stoffen worden onderschat omdat niet alle factoren die de toxiciteit bepalen worden meegenomen.

Dit blijkt uit de promotieonderzoeken van Petra Booij (VU-IVM/Deltares) en Sascha Sjollema (UvA-IBED/Deltares). Zij hebben voor het eerst de precieze samenstelling van het complexe mengsel aan chemische stoffen onderzocht en het effect hiervan op microalgen en daarmee op de draagkracht van het ecosysteem.

De online versie van het proefschrift is nog onder embargo tot 25 november 2015.

Bekijk de samenvatting van het proefschrift: Lifting the Veil. Impact of Contaminants on Coastal Phytoplankton. (NL versie).

Download het proefschrift: Lifting the veil. Impact of contaminants on coastal phytoplankton