Toxic pressure of chemical stressors on pelagic microalgae in Dutch estuarine and coastal waters

Auteur: Petra Booij
Datum: 12 december 2014
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

De Europese norm van een aantal chemische stoffen zou moeten worden aangescherpt om microalgen, de basis van de voedselketen, in kustzones beter te beschermen. Ook kan met de huidige risicoanalyse de toxiciteit van chemische stoffen worden onderschat omdat niet alle factoren die de toxiciteit bepalen worden meegenomen.

Dit blijkt uit de promotieonderzoeken van Petra Booij (VU-IVM/Deltares) en Sascha Sjollema (UvA-IBED/Deltares). Zij hebben voor het eerst de precieze samenstelling van het complexe mengsel aan chemische stoffen onderzocht en het effect hiervan op microalgen.

Steeds meer chemische stoffen in kustzones
Kustwateren behoren tot de meest productieve ecosystemen op aarde, maar krijgen door toenemende activiteiten van onder meer scheepvaart, olie- en gaswinning, landbouw en industrie steeds meer te maken met druk van chemische stoffen. Booij en Sjollema onderzochten het effect van deze stoffen op de fotosynthese van microalgen. Deze algen, die in grote hoeveelheden voor de kust voorkomen, vormen de basis van de voedselketen in zee. Schadelijke effecten door chemische stoffen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het ecosysteem in kustzones en zelfs de draagkracht van het hele systeem aantasten.

De online versie van het proefschrift Toxic pressure of chemical stressors on pelagic microalgae in Dutch estuarine and coastal waters is te downloaden via de VU website

Bekijk de samenvatting van het proefschrift: Toxic pressure of chemical stressors on pelagic microalgae in Dutch estuarine and coastal waters.