Spring naar hoofd-inhoud

Presentaties symposium juli 2012

Op deze pagina vindt u de presentaties van het symposium 'Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee' in chronologische volgorde. De presentaties zijn beschikbaar in PDF-formaat. De presentaties van de eerste dag zijn ook beschikbaar als video.

3 juli 2012

Prof.dr. Pavel Kabat, voorzitter Waddenacademie welkomstwoord 
Video

Introductie door Marjan van Kampen-Nouwen, moderator van de dag
Video

Wim Kuijken Deltacommissaris: Het Deltaprogramma; waar staan we?
Video

Drs. Jeroen Rodenberg (VU): Erfgoed in de polder
PDFVideo

Prof.mr.dr. Annelies Freriks, hoogleraar Dier en Recht Universiteit Utrecht: Samenwerking binnen het waterbeheer; IJsselmeer en Waddenzee
PDFVideo

Prof.dr. Peter Herman, bestuurslid Waddenacademie:De ecologische behoeften van het IJsselmeer en de Waddenzee
PDFVideo

Geurt Busser, waddenschilder: rust, weidsheid en open horizon; column (met projectie van zijn schilderijen)
Video

Drs. Luc Kohsiek, dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Een veilig, aantrekkelijk en economisch sterk Wadden- en IJsselmeergebied; de rol van het waterschap
PDFVideo

Jan Doornbos, projectdirecteur Ambitie Agenda Afsluitdijk: De regionale ambities van Fryslân en Noord-Holland met de Afsluitdijk
PDFVideo

Jaap Quak (Sportvisserij Nederland) en Wouter van der Heij (Waddenvereniging): Spiering willen en bot vangen: een vismigratierivier bij de Afsluitdijk
PDFVideo

Discussie over relatie IJsselmeer en Waddenzee met Frans Stam (Deltaprogramma IJsselmeer), Kees van Es (Deltaprogramma Wadden), Tineke Schokker (gedeputeerde provincie Fryslân), Luc Kohsiek (dijkgraaf HHNK) en Peter Herman (Waddenacademie)
Video

Prof.dr. Jouke van Dijk en ir. Rindert Dankert: aanbieding eindadvies van de sociaaleconomische denktank van de Waddenacademie aan gedeputeerde Schokker
Video

Tineke Schokker, gedeputeerde provincie Fryslân: De sociaaleconomische ontwikkeling van het waddengebied en de rol van het Waddenfonds nieuwe stijl
Video

Overdracht voorzitterschap Waddenacademie: Vanwege zijn benoeming tot directeur van IIASA per 1 februari 2012 wordt prof.dr. Pavel Kabat met ingang van 1 augustus 2012 bestuurslid van de Waddenacademie met de portefeuille Klimaat en Water en Internationalisering. Met ingang van 1 augustus 2012 wordt prof.dr. Jouke van Dijk voorzitter van de Waddenacademie.
Video

4 juli 2012

dr. Romke Kats: Vissen in het IJselmeer
PDF

drs. Johan Opdebeeck: Maritieme schatten op de bodem van het IJsselmeer
PDF

dr. Ane Wiersma: De werking van zandmotoren langs de Friese IJsselmeerkust
PDF