Spring naar hoofd-inhoud

Overzicht historische kaarten

De hieronder gepresenteerde overzichten van historische kaarten zijn het resultaat van de pilotfase WISWAD en zijn ingedeeld naar vijf gebieden:

Bronnen:

De hier gepresenteerde overzichten zijn vooralsnog gebaseerd op archiefonderzoek en twee werken van Marijke Donkersloot-de Vrij:

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900(Utrecht, 2003 - ongepubliceerd)  en
'Scellinge'. Vijf eeuwen kartografie van Terschelling (Utrecht, 2002) .

Gegevens uit belangrijke publicaties, zoals de
Spiegel van de Zuiderzee. Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied (Houten, 2009), moeten nog in het overzicht worden verwerkt.