Spring naar hoofd-inhoud

Archieven per thema

Hieronder vindt u overzichten van archieven met betrekking tot diverse thema's.
De gegevens uit de overzichten worden vanaf 1 juli 2011, toen het project Waddenarchieven door de Waddenacademie werd overgedragen aan Tresoar (historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden), ingevoerd in een nieuw data/catalogussysteem. Dit systeem, dat de naam Wadwijzer krijgt, is gezamenlijk ontwikkeld door de Waddenacademie, Tresoar en InterWad (waddenzee.nl). Het zal in december 2011 tijdens het symposium van de Waddenacademie worden gepresenteerd. Daarna zal het systeem online te raadplegen zijn op de websites van de drie organisaties.

Landaanwinning en bedijking

Het thema landaanwinning en bedijking is onderverdeeld in een aantal subthema's:

Algemeen (pdf 271 kB)
Onderzoek en Techniek(pdf 185 kB)
Waddeneilanden (pdf 288 kB)
Noord-Hollandse kust (pdf 287 kB)
Balgzand en Balgzandpolder (pdf 341 kB)
Wieringen en Wieringermeer (pdf 279 kB)
Friese waddenkust(pdf 501 kB)
Het Bildt - bedijking en inpoldering (pdf 412 kB)
Lauwerszee (pdf 368 kB)
Groninger waddenkust(pdf 406 kB)
Dollard (pdf 465 kB)
Waddenzee - plannen voor inpoldering en verbindingsdammen met de eilanden (pdf 442 kB)
Zuiderzee - plannen voor inpoldering en afsluiting (pdf 324 kB)

Flora, fauna en natuurbeheer

Het thema flora, fauna en natuurbeheer is onderverdeeld in een aantal subthema's:

- Flora, fauna, natuurbescherming en natuurbeheer (pdf 92 kB)
- Zeeonderzoek (pdf 125 kB)

Natuur- en terreinbeheer per organisatie
Het beheer van de Waddenzee en natuurgebieden in het waddengebied is in handen van verschillende organisaties, zie overzichtskaart (pdf 1,3 Mb).  Zij zijn vertegenwoordigd in de Beheerraad (pdf 109 kB). Hieronder vindt u de archiefoverzichten die betrekking hebben op deze organisaties

- Ministerie van EL&I (en voorgangers) (pdf 59 kB)
- Ministerie van Defensie (pdf 59 kB)
Waterschappen (pdf 59 kB)
Staatsbosbeheer (pdf 155 kB)
Natuurmonumenten(pdf 111 kB)
Landschap Noord-Holland (pdf 83 kB)
It Fryske Gea (pdf 90 kB)
Groninger Landschap (pdf 89 kB)
- Domeinen (pdf 88 kB)

Economie

Het thema economie is onderverdeeld in verschillende subthema's:

- Handel en nijverheid (pdf 258 kB)
- Economie, industrie, bedrijvigheid Noord-Nederland pdf (89 kB)
- Arbeidsonrust, werkloosheid, werkverschaffing (pdf 44 kB)

Lokale economische activiteiten
- Eendenkooien (pdf 50 kB)
- Jacht(pdf 57 kB)
- Zeehondenjacht (pdf 59 kB)
- Rietsnijden (pdf 38 kB)
- Zwanendriften en ganzenhouderij (pdf 58 kB)
- Zeemos, zeegras (pdf 43 kB)

Zie ook de thema's visserij (voor archieven over wiervisserij) en scheepvaart (voor archieven over strandvonderij).

Waterstaat

Het thema waterstaat is onderverdeeld in een aantal subthema's:

Rijkswaterstaat (pdf 304 kB)
- Provinciale waterstaatsdiensten (pdf 145 kB)
- Landelijke waterstaatsdiensten (pdf 130 kB)

Visserij

Het thema visserij is onderverdeeld in een aantal subthema's:

- Visserij (pdf 205 kB)
- Garnalenvisserij (pdf 55 kB)
- Schelpdiervisserij (pdf 121 kB)
- Wiervisserij (pdf 52 kB)

Bevolking en demografie

Bevolking en demografie (pdf 74 kB)

Klimaat en meteorologie

Het thema klimaat en meteorologie is onderverdeeld in de subthema's:

- Klimaat, stormen en hoog water (pdf 92 kB)
- Watersnood en dijkdoorbraken (pdf 83 kB)

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie (pdf 67 kB)

Bodem en delfstoffen

Het thema bodem en delfstoffen is onderverdeeld in een aantal subthema's:

- Bodem en delfstoffen (pdf 90 kB)
- Bodem en morfologie (pdf 80 kB)
- Ontgrondingen (pdf 67 kB)

Nutsvoorzieningen

- Drinkwatervoorziening (pdf 54 kB)

Veiligheid

- Kustwacht (pdf 54 kB)

Zorg

Het thema zorg is onderverdeeld in de subthema's:

- Armenzorg (pdf 54 kB)
- Gezondheidszorg (pdf 43 kB)

Militaire zaken

Het thema militaire zaken is onderverdeeld in een aantal subthema's:

- Algemeen (pdf 136 kB)
- Admiraliteit en marine (pdf 73 kB)
- Franse tijd (pdf 57 kB)
- Tweede Wereldoorlog (pdf 55 kB)