Spring naar hoofd-inhoud

Verslag vierde NCK-Waddenacademie themadag

De economie van kust en zee

Op 10 mei 2023 waren in theater De Kampanje in Den Helder ruim 60 wetenschappers, beheerders en beleidsmakers aanwezig om deel te nemen aan de vierde NCK-Waddenacademie themadag. Deze keer stond de economie van de kust en zee centraal, met bijdragen uit zowel de wetenschap als de praktijk.

Na de formele aftrap door Martin Baptist namens het NCK (Nederlands Centrum voor Kustonderzoek) leidde Pieter van Beukering, portefeuillehouder Economie binnen de Waddenacademie en moderator van de dag, de themabijeenkomst inhoudelijk in. In de ochtend zetten Rob van der Veeren (Rijkswaterstaat), Patrick Bogaart (Centraal Bureau voor de Statistiek) en Frans Sijtsma (Rijksuniversiteit Groningen) het bredere kader neer, waarna in de middag meer op de praktijk werd ingegaan door Jeroen Klooster (Arcadis), Esther Wolfs (Wolfs Company) en Lieke Hüsken (Deltares).

Bekijk hier de pdf van alle presentaties.

In de afsluitende discussie werden onder meer kanttekeningen geplaatst bij de huidige wijze van beoordelen met behulp van MKBA´s  (Maatschappelijke Kosten Baten Analyses) en werd geconstateerd dat er wellicht veranderingen in wetgeving nodig zijn om daadwerkelijk in de kosten-baten afweging ook rekening te houden met grote zaken als klimaatverandering en zeespiegelstijging.

De presentaties en discussies tijdens de themadag zullen worden verwerkt in een op afzienbare termijn te publiceren rapport van de Waddenacademie.