Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium juli 2012

Op 3 en 4 juli 2012 vond het achtste symposium van de Waddenacademie plaats in Den Oever en Harlingen. Het symposium, getiteld "Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee"  werd georganiseerd in samenwerking met het Deltaprogramma IJsselmeer en het Deltaprogramma Wadden.

3 juli 2012

Op 3 juli was Sociaal Cultureel Centrum Wieringen het Vikingschip in Den Oever plaats van handeling. Ruim 150 mensen wisten ondanks het mooie weer de weg naar deze locatie, die volledig door vrijwilligers wordt gerund, te vinden. Marjan van Kampen-Nouwen, voormalig burgemeester van de gemeente Wieringen, was moderator.
Na een woord van welkom door prof.dr. Pavel Kabat, tot 1 augustus 2012 de voorzitter van de Waddenacademie, werd de inhoudelijke aftrap van de dag verzorgd door Deltacommissaris Wim Kuijken.

In zijn presentatie ging de Deltacommissaris in op het Deltaplan nieuwe stijl (de Deltawerken van de toekomst), dat tot doel heeft Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Hierbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. De Deltacommissaris zei onder meer dat de anderhalve meter peilverhoging in het Ijsselmeer, waar de Commissie Veerman voor had gepleit, mogelijk in september aanstaande al wordt afgeserveerd. Ook vond hij dat waterschappen soms te laat zijn met het nemen van maatregelen.

Na deze algemene inleiding, die volledig uit het hoofd was en niet werd ondersteund door visuele middelen, werden drie wetenschappelijke inleidingen gegeven.

De eerste was van VU-promovendus Jeroen Rodenberg over Cultureel Erfgoed in de IJsselmeerpolders, waarin hij onderscheid aanbracht tussen de verschillende wijzen waarop tegen erfgoed kan worden aangekeken.
Hoogleraar Dier en Recht aan de Universiteit Utrecht prof.mr.dr. Annelies Freriks legde in haar lezing de nadruk op het belang van samenwerken en het zoveel mogelijk proberen om juridische loopgraafgevechten te voorkomen.
De laatste spreker voor de lunch, bestuurslid van de Waddenacademie prof.dr. Peter Herman, ging in op de ecologische behoeften van de Waddenzee en het IJsselmeer.

Na de lunch was Waddenschilder Geurt Busser de eerste die het woord nam. De zaal hing aan zijn lippen toen hij enkele herinneringen aan zijn lange kunstenaarsleven in het waddengebied ophaalde.
Drs. Luck Kohsiek, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ging in op de belangrijke rol die het waterschap speelt bij het veilig houden van de mensen die in Noord-Holland wonen en werken.
Jan Doornbos vertelde vervolgens welke ambities Fryslân en Noord-Holland hebben met betrekking tot de Afsluitdijk.

Het programma voor de theepauze werd afgesloten door Jaap Quak (Sportvisserij Nederland)  en Wouter van der Heij (Waddenvereniging) die het recente plan van de Waddenvereniging om te komen tot een vismigratierivier bij de Afsluitdijk met veel mooie illustraties nader toelichtten.
Na de pauze was er tussen een aantal direct betrokkenen een discussie over de relatie tussen IJsselmeer en Waddenzee, waarbij met name de opmerking van Peter Herman dat investeren in de vismigratierivier op enthousiasme binnen het publiek kon rekenen.

De eerste dag eindigde met twee zaken die meer specifiek op de Waddenacademie betrekking hadden.

Bestuurslid prof.dr. Jouke van Dijk en voorzitter van de sociaaleconomische denktank ir. Rindert Dankert overhandigden het eerste exemplaar van het eindrapport  van de sociaaleconomische denktank 'Naar een duurzame sociaaleconomische toekomst van de Wadden' aan gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân. In haar dankwoord benadrukte de gedeputeerde het belang van voortbouwen op bewezen succes (bijvoorbeeld de pootaardappelen en het toerisme) en ging ze ook in op de meest recente ontwikkelingen binnen het Waddenfonds.

De dag eindigde met de overdracht van het voorzitterschap van Pavel Kabat naar Jouke van Dijk, die Pavel zeer bedankte voor de inspirerende wijze waarop hij het voorzitterschap ruim drie jaar heeft bekleed. Gelukkig blijft Pavel als bestuurslid aan de Waddenacademie verbonden.

Om 17.15 bedankte Jouke van Dijk de moderator, Marjan van Kampen, met een grote mand met Waddengoudproducten voor de uitstekende wijze waarop zij iedereen door de dag had geleid. De dag werd afgesloten met een borrel in de zon.

U kunt alle lezingen van de eerste dag bekijken in de overzichtspagina waar ook de video-opnames te vinden zijn.

Op 4 juli voeren onder een stralende zon zo'n 30 belangstellenden mee met de klipper Poolster voor een tocht op het IJsselmeer. Tijdens de zeiltocht, die om 10.00 uur vertrok vanuit  Harlingen,werd een drietal lezingen gehouden in het ruim van de klipper door dr. Romke Kats over vissen en vogels in en boven het IJsselmeer, drs. Johan Opdebeeck over maritieme schatten op de bodem van het IJsselmeer en dr. Ane Wiersma over de werking van zandmotoren langs de Friese IJsselmeerkust.
Om 18.00 uur voer de klipper de haven van Harlingen weer binnen en was er een eind gekomen aan een succesvol 8e symposium van de Waddenacademie.

Fotografie: Zwanette Jager (ZiltWater Advies)

Bekijk de foto-impressie voor meer foto's van beide symposiumdagen.